Category Archives: News

TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ FORD RANGER RAPTOR 2024

Để đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải một số dòng xe đã sử dụng thêm hệ thống SCR (Selective Catalytic Reduction). Hệ thống này cần sử dụng dung dịch AdBlue để phun vào dòng khí thải. AdBlue là loại hóa chất được sử dụng để giảm thải lượng NOx (NO, NO2) ra môi trường, […]


0915 116 831