FORD EVEREST

Mẫu xe

Giá xe Everest Thế hệ Mới 2024

Giá niêm yết xe(VND)

Everest Platinum ( Màu trắng + 7 triệu đồng )  1,545,000,000
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 1.468.000.000
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4

Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam

1.475.000.000
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4

Nội thất da màu hạt dẻ

1.475.000.000
Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4

Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ

1.482.000.000
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 1.299.000.000
Everest Titanium 2.0L AT 4×2

Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam

1.306.000.000
Everest Titanium 2.0L AT 4×2

Nội thất da màu hạt dẻ

1.306.000.000
Everest Titanium 2.0L AT 4×2

Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam kết hợp với Nội thất da màu hạt dẻ

1.313.000.000
Everest Sport 2.0L AT 4×2 1.178.000.000
Everest Sport 2.0L AT 4×2

Màu Trắng tuyết / Màu Đỏ cam

1.185.000.000
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 ( Màu trắng + 7 triệu đồng ) 1.099.000.000